Skip to content

Algemene Leden Vergadering 2017

We kijken terug op een mooie gezellige leerzame en interessante  ledenvergadering in de geweldige ambiance van het van der Valk Hotel in Almere.

Allereerst willen wij u als lid van FSIGN bedanken voor uw aanwezigheid, mede door de grote opkomst, uw inbreng  en reacties  zijn wij  als bestuur nog meer gemotiveerd om u als patiënt niet alleen te vertegenwoordigen maar vooral daar waar het binnen onze mogelijkheden ligt te steunen. Wellicht ten overvloede willen wij u er aan herinneren dat u via het contact formulier op onze website vragen kunt stellen en onze expertise kunt inschakelen of vragen heeft die wij aan derden kunnen voorleggen.

Natuurlijk willen wij het medisch team enorm bedanken voor de interessante en leerzame lezingen waar in voor ons als patiënt de ontwikkelingen op zowel medisch als farmaceutisch gebied  in begrijpelijke en duidelijk taal werden verwoord. Op uw verzoek  hebben we de PowerPoint presentaties van een aantal besproken onderwerpen van deze dag op onze website geplaatst, zodat u deze vaak complexe materie nog eens rustig kunt nalezen en of consulteren.

Natuurlijk willen wij ook de farmacie bedanken voor hun aanwezigheid en toelichting op onze vragen. Met name de expositie “Expression of Hope” zorgde voor een warm welkom bij binnenkomst waarin de gevoelens van angst en hoop van patiënten over de gehele wereld  in de vorm van prachtige kunstwerken  werden weergegeven. Van deze prachtige expositie hebben we op onze website een link naar de website geplaatst waarop de u de kunstwerken maar ook motivatie van de makers kunt teruglezen.

Tot slot hopen wij als bestuur dat u uit deze ledenvergadering kracht en motivatie heeft kunnen putten. Hopelijk zijn een groot deel van uw vragen beantwoord en een aantal voor u belangrijke aandachtspunten door de sprekers  toegelicht .

Binnenkort zullen wij ons tot u richten met het verzoek patiënten in uw omgeving te motiveren lid te worden van onze vereniging , input van u is niet alleen welkom maar ook gewenst!

Wie bieden u de mogelijkheid, u hoeft er alleen maar gebruik van te maken.

Namens het bestuur, tot volgend jaar!

Back To Top