Ik ga akkoord met de voorwaarden zoals die door Fabry Support & Informatie Groep Nederland (FSIGN) zijn gesteld met betrekking tot het lidmaatschap:

  • Lidmaatschap betreft steeds een heel kalenderjaar.
  • De contributie bedraagt € 25,– voor een kalenderjaar.
  • Betaling contributie binnen 14 dagen na ontvangst factuur.
  • U bent pas definitief lid wanneer de contributie is voldaan.
  • U bent lid/donateur tot wederopzegging.
  • Opzeggingen dienen te zijn ingediend vóór 1 december van het lopende jaar.
  • U ontvangt e-mail/post/Nieuwsbrief, tenzij u zelf anders aangeeft.