Skip to content

Gesprek ministrie VWS

Op 26 maart 2013 heeft er een gesprek plaatsgevonden met VWS inzake de vergoeding van onze medicijnen na 2013. Vertegenwoordigers van FSIGN waren Jaap Hotting en Kees Bosman.
Ook aanwezig mevrouw Meutgeert en de heer Bolhuis van VKS waren bij dit gesprek aanwezig.
Er is uitvoerig gesproken over de onderstaande punten:
1. Besluit van Minister Schipper betreffende de (voorlopige) bekostiging van weesgeneesmiddelen uit het basispakket.
2. De efficiency resultaten in de rapporten van CvZ, waarop ook het advies was gebaseerd.
3. Kwaliteit van leven van patiënten met een zeldzame ziekte in relatie tot de manier waarom nu naar de kosten gekeken wordt.
4.De onderhandelingen van het ministerie met de beide farmaceuten over prijsopbouw en prijsverlaging.
5. Toezegging door VWS over het overleg in de toekomst met zowel patiënten – behandelaars als farmaceuten over de voortgang van deze materie.
6. Regels rondom weesgeneesmiddelen in de toekomst
7. Verzoek tot duidelijkheid op korte termijn voor onze leden, over het toekomstige beleid t.a.v. weesgeneesmiddelen.
Een uitgebreid verslag van het gesprek zal te lezen zijn in onze volgende nieuwsbrief.

Back To Top