Skip to content

Verslag aanbieding ‘Een meedenkende patiënt is een goedkope(re) patiënt’ geplaatst 16okt. 2013

Verslag aanbieding ‘Een meedenkende patiënt is een goedkope(re) patiënt’
“Patiëntenparticipatie, een goede zaak. We hadden het er net nog over in de fractievergadering!” aldus mevrouw Bouwmeester (PvdA). “Wij hanteren de drie P’s: PvdA, Patiënt, Participatie”, grapte ze vervolgens. Deze reactie tekende de sfeer bij de uitreiking van het Manifest “Een meedenkende patiënt is een goedkope(re) patiënt”. De voorzitter van de Vaste commissie Volksgezondheid Welzijn en Sport Helma Neppérus (VVD) nam het manifest in ontvangst. Naast bovengenoemde waren ook de volgende zorgwoordvoerders aanwezig: de heer Van Veen (VVD), mevrouw Dik-Faber (CU), mevrouw Dijkstra (D66), de heer Van Gerven (SP) en mevrouw Bruins-Slot (CDA).
Zij luisterden aandachtig naar de toelichting van Hans Bart, directeur van de Nierpatiënten Vereniging Nederland. Dat vijftig patiëntenorganisaties, die samen meer dan één miljoen patiënten vertegenwoordigen, de handen ineen slaan maakte indruk. Alida Noordzij kon door haar specifieke ervaringsverhaal overtuigen hoe de Bijniervereniging door een goed instructieprogramma ernstige crises voorkomt. “Patiënten kunnen aanreiken waar standaarden en richtlijnen aan moeten voldoen. Zij staan dichtbij de patiënt met hun specifieke aandoening. Zij zorgen dat het Kwaliteitsinstituut het patiëntenperspectief echt kan integreren. Dit verdient een betere facilitering en wij vragen u hier een oplossing voor te vinden. Geen zak met geld maar wel concrete mogelijkheden om de achterban te raadplegen en bijvoorbeeld deel te nemen aan richtlijncommissies. Alleen dan is patiëntenparticipatie reëel”, aldus Hans Bart.
Mevrouw Neppérus gaf de delegatie complimenten voor de gezamenlijkheid van dit initiatief.
Na afloop was er (korte) gelegenheid om met Kamerleden na te praten. Conclusie: timing en inhoud zijn uitstekend. Nu de politieke vertaling, zodat het niet bij woorden alleen blijft.

Back To Top