Skip to content

NPCF Wordt Wakker

Word Wakker; de verkeerde zorgpolis kan u duur komen te staan.
Elke najaar worden we overspoeld door commercials van zorgverzekeraars. En dan is de keuze aan u: blijft u zitten waar u zit, of gaat u op zoek naar een zorgpolis die beter bij u past?

Blind vertrouwen
Uit onderzoek dat patiëntenfederatie NPCF dit jaar door Motivaction liet doen, blijkt dat de meeste mensen zich niet erg verdiepen in hun polisvoorwaarden. Mensen gaan er vaak blind vanuit dat ze een passende zorgpolis hebben. Minder dan de helft van de Nederlanders bekijkt jaarlijks welke polis het beste past. Tegelijkertijd weten we dat mensen soms flink moeten bijbetalen als blijkt dat hun zorgaanbieder geen contract met de zorgverzekeraar heeft. Een goedkope polis komt mensen soms duur te staan.

Campagne ‘Word wakker’ van de NPCF
Reden voor patiëntenfederatie NPCF om dit jaar een te campagne te starten. Doel van de campagne is mensen bewust maken van het belang zich te verdiepen in de polisvoorwaarden. En om zich te realiseren welke consequenties er verbonden zijn aan het kiezen of verlengen van een zorgpolis.

Filmpjes, gids en checklist
Dat gebeurt aan de hand van patiëntverhalen; interviews en filmpjes over mensen die dat ervaren hebben. “Ik bleek ineens te moeten bijbetalen. Nooit bij stilgestaan toen ik de polis koos.” Ook is er een gids met daarin alle actuele en relevante informatie over zorgverzekeringen en het stelsel. Duidelijk en begrijpelijk opgeschreven, en te gebruiken als (digitaal) naslagwerk. Onderdeel van de campagne is ook om een kritisch patiëntenpanel te laten oordelen over zaken als de informatievoorziening van zorgverzekeraars en de begrijpelijkheid van het polisvoorstel. Daarnaast is er samen met een aantal patiëntenorganisaties een online keuze-hulp ontwikkeld. Aan de hand daarvan kunnen mensen een persoonlijke checklist uitdraaien voor het maken van de juiste keuze.

Feiten en fabels
Als rode draad door de campagne lopen de feiten en fabels, waar ook een quiz van is gemaakt zodat men de kennis kan testen. ‘Als je zorgverzekeraar een contract heeft met het ziekenhuis, kun je bij iedere specialist in dat ziekenhuis terecht.’ Feit of fabel?

‘Een collectieve verzekering is goedkoper dan een individuele.’ Feit of fabel? Op deze, en nog veel meer vragen, geeft patiëntenfederatie NPCF de komende maanden antwoord. Voor meer informatie kunt u terecht op www.npcf.nl

BRON:
Samen de zorg beter maken
Churchilllaan 11 -6, 3527 GV | Postbus 1539, 3500 BM Utrecht |www.npcf.nl

Back To Top