Skip to content

Fabry Awareness Month

In deze maand (Fabry Awareness Month) vragen wij extra aandacht voor mensen die leven met de ziekte van Fabry, een zeldzame stofwisselingsziekte.

Beter begrip en inzicht in de ziekte van Fabry kan wereldwijd bijdragen aan een tijdige diagnose.

Bekijk de video waarin o.a. Erica en Annelies uit Nederland hun verhaal delen. Zij leven beide met de ziekte van Fabry en zetten zich al jaren in om wereldwijd de symptomen bij vrouwen te onderstrepen.

Back To Top